Abi-info

Miksi maantiede? 

 
Maantiede on laaja-alainen oppiaine, jonka myötä on mahdollisuus saada monitieteellinen kokonaiskuva maailmasta, sen ilmiöistä ja tapahtumista. Maantieteilijä osaa ottaa huomioon sekä luontoon että ihmisluonteeseen liittyvät tekijät, jotka luovat ympärillämme olevaa maailmaa. Maantieteilijänä onkin mahdollista työllistyä moniin erilaisiin paikkoihin niin valtiolle, yrityksiin kuin järjestöihin, esimerkiksi paikkatietomenetelmiä käyttämään, tai organisoimaan hankkeita ja projekteja. 
 
Turun maantieteen laitos panostaa hybridiseen maantieteeseen, eli opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon luonnon maantieteen ja ihmismaantieteen yhdistäminen sekä  näille maantieteen suuntauksille yhteisten teemojen tarkastelu. Turun maantieteen opiskelijat eivät valitse yhtä tiettyä maantieteen linjaa, vaan opiskelijat käyvät samoja perus- ja aineopintoja. Suuntautumisessa tärkeitä ovatkin sivuaineet, joista riittääkin maantieteilijälle valinnan varaa. Maantieteen opiskelija voi Turussa valita melkeinpä minkä tahansa aineen sivuaineekseen lääketieteestä filosofiaan. Turun yliopistokampus koostuu monesta rakennuksesta, jotka kaikki sijaitsevat maksimissaan reilun kilometrin säteellä toisistaan, jolloin monialaista tutkintoa suorittaessa luennolta toiselle siirtyminen käy helposti. Jos Turun oppiainevalikoimasta ei satukaan löytymään juuri sitä itseään kiinnostavaa sivuainetta, on Turusta käsin helppoa ottaa sivuaine muista yliopistoista joustavan opinto-oikeuden avulla tai internet-opintoina.  Turun maantieteen laitoksella aloittaa joka vuosi noin 30 opiskelijaa, jotka otetaan ilomielin mukaan opiskelijayhteisöön ja laitoksen tapahtumiin. Maantieteilijänä on helppo tutustua muihin opiskelijoihin, sillä yleisesti maantieteilijät ovat erittäin halukkaita tutustumaan kollegoihinsa ja luomaan verkostoja jo heti uusien tuttavien avulla.  Turku on suosittu yliopistokaupunki, ja kampus sijaitsee kätevästi keskustan laitamilla, minkä vuoksi opiskelijan on helppoa kulkea ja toimia kaupungilla opiskeluelämän ohessa. 
 
Vaikka sisäänotto Turun maantieteen laitokselle on pieni verrattuna toisiin Suomessa oleviin maantieteen laitoksiin, ei sisäänpääsy ole mahdotonta. Lukion oppimäärään ja yhteen pääsykoekirjaan perustuvassa pääsykokeessa on usein soveltavia tehtäviä, eikä se perustu vain ulkoa päntättävän nippelitiedon osaamiseen. Pääsykokeista ja sisäänotosta löytyy tarkempaa tietoa Turun matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan internet-sivuilta (http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/opiskelu/opiskelijaksi/Sivut/home.aspx). Voimia pääsykokeeseen opiskeluun ja tiedon kertailuun, ja onnea pääsykokeisiin!