Opiskelu

Turun Yliopisto tarjoaa biologian ja maantieteen opiskelijoille monipuolista opetusta. 

Biologian laitos vastaa biologian koulutusohjelman ja ympäristötieteen opetuksesta. Biologian koulutusohjelman opetus jakautuu ekologian linjaan, fysiologian ja genetiikan linjaan sekä opettajalinjaan. Biologian laitoksen osastot ovat biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osasto, ekologian osasto, sekä genetiikan ja fysiologian osasto. Laitokseen kuuluvat myös eläinmuseo, kasvimuseo, kasvitieteellinen puutarha sekä evoluutiobiologian sovelluskeskus. 

Biologian vuotuinen sisäänotto on 38 pääaineopiskelijaa. Avoimessa yliopistossa opiskelleilla, ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneilla sekä yliopistoa vaihtavilla on omat valintamenettelynsä (2 opiskelijaa). Enemmän tietoa biologian opiskelusta löytyy biologian laitoksen sivuilta.

Maantieteen vuotuinen sisäänotto on 25 pääaineopiskelijaa. Pääaineopiskelijoiden lisäksi maantiedettä opiskelee vuosittain noin 50-70 sivuaineopiskelijaa. Enemmän maantieteen opiskelusta löytyy maantieteen ja geologian laitoksen sivuilta.