Koulutuspolitiikka

Synapsi ry:n koulutuspoliittisen sektorin (lyhyemmin KoPo) vastuulle kuuluu opiskelijoiden etujen ajaminen laitoksilla ja koko yliopiston hallinnollisissa elimissä. 

Yliopiston ja laitosten hallinnossa toimivien edustajien lisäksi opiskelijoiden etua ajavat maantieteen ja biologian omat koulutuspoliittiset vastaavat (kopot).

Jos koet, että sinulla olisi koulutuspoliittisia asioita tai pulmia, jotka haluat tuoda esiin, niin voit ottaa yhteyttä keneen tahansa alla mainituista henkilöistä tai Synapsin koulutuspoliittisiin vastuuhenkilöihin. 

(Sähköpostiosoitteet ovat muotoa käyttäjätunnus tai etunimi.sukunimi + @utu.fi)