Tenttikysymyksiä

Täältä löydät vanhoja tenttikysymyksiä. Näillä sivuilla esiintyvien vanhojen tenttikysymysten määrä ja uusiutuvuus on kiinni jokaisesta (tenteissä käyvästä) synapsilaisesta, joten olkaahan ahkeria kysymysten toimittamisessa. 

Toimitathan kysymykset Synapsin toimistolle varustettuna: 
      - tentaattorin ja kurssin tarkalla nimellä
      - tentin päivämäärällä
tai lähetä ne sivun alhaalla olevalla lomakkeella. 

Vuoden 2005 tutkintouudistuksen vuoksi osaa kursseista ei enää ole, ne ovat vaihtaneet nimeä tai ovat siirtyneet toisiin opintokokonaisuuksiin.

 

Maantiede

      Maantieteen tentit vuodesta 2006 eteenpäin (pdf päivitetty 15.12.2012)

      Maantieteen vanhoja tenttikysymyksiä:
      Perusopinnot
      Aineopinnot
      Syventävät opinnot

Biologia

      Biologian tentit vuodesta 2005 eteenpäin (pdf päivitetty 15.12.2012)

      Biologian vanhoja tenttikysymyksiä:
      Perusopinnot
      Ekologia, taksonomia ja biodiversiteettitutkimus
      Eläinfysiologia
      Genetiikka
      Kasvifysiologia ja molekyylibiologia

Biokemia ja terveyden biotieteet

      Kaikki biokemian ja terbion opinnot

Ympäristötieteet

      Ympäristötieteen tentit vuodesta 2009 eteenpäin (pdf päivitetty 6.6.2012)

      Kaikki ympäristötieteiden opinnot

Pedagogiset opinnot

      Kaikki pedagogiset opinnot

Sekalaiset tentit

      Sekalaiset tentit vuodesta 2011 eteenpäin (pdf päivitetty 30.3.2011)