Biokemian tenttikysymyksiä

BIOKEMIA

BKEM3521 Mikrobiologian perusteet

21.5.2007, Jarmo Niemi

(2 pistettä kukin)

Selitä: Lipopolysakkaridi
Selitä: Dimorfinen hiiva/home
Millaisia ovat Clostridium-suvun bakteerit?
Selitä: Kommensalismi
Selitä: Retrovirus

Selektiivinen ja differentiaalinen elatusaine(5p)
b)Valomikroskoopin (Kirkaskenttämikroskoopin) toiminta (5 p)

Mikrobin kasvukäyrä ja sen vaiheet(10 p)
Vertaile Gram+ ja Gram- -bakteerien soluseinän rakennetta (10 p)

8.5.2006, Jarmo Niemi

(2 pistettä kukin)

Selitä: Lipopolysakkaridi
Selitä: Dimorfinen hiiva/home
Millaisia ovat Bacillus-suvun bakteerit?
Mitä ovat probiootit?
Selitä: Vaipallinen virus

Selektiivinen ja differentiaalinen elatusaine (5 p)
Kolonisaatioresistenssi (5 p)

Lämpötilaa käyttävät keinot mikrobien hävittämiseksi (10 p)
Vertaile Gram+ ja Gram- -bakteerien soluseinän rakennetta (10 p)

BKEM3759/1022 Geenien ilmeneminen

20.11.2006, Reijo Lahti (osa 2) Vastattava kolmeen kysymykseen!

Translaation tarkkuus ja siihen vaikuttavat tekijät/mekanismit
Anna esimerkkejä kodoneista, joilla on useampia kuin yksi merkitys. Miten kodonilla voi olla useampia kuin yksi merkitys?
Proteiinien kuljetus mitokondrioon.
Ubiquitin sykli ja proteasomit

16.10.2006, Reijo Lahti (osa 1)

Kuvaile prokaryoottien ja soluorganellien genomeja (tässä ei pidä kuvata DNA:n kaksoiskierrerakennetta)
rRNA:n geeniperhe
Epäjatkuvat geenit. Rakenne, esiintyminen ja evoluutio.
Satelliitti-DNA:t

13.12.2005, Reijo Lahti (osa 2. 1 ov.) Vastattava kolmeen kysymykseen!

Lähetti-RNA:n stabiilisuus, modifiointi/prosessointi, hajoaminen ja hajoamisen säätely pro- ja eukaryooteilla
Translaation tarkkuus ja siihen vaikuttavat tekijät/mekanismit
Translaation terminaatiovaihe
Proteiinien translokaatio ER membraanin läpi. Kuvaile kyseistä tapahtumaa ja siihen liittyviä komponentteja.

30.09.2005, Vastattava kolmeen kysymykseen. Kysymykset 1&2 pakollisia, 3/4 keskenään vaihtoehtoisia.

Kerro hyvin lyhyesti (1-2 lauseella), mitä tarkoittaa

Hotspot
Ortologit
Kistroni
Transkriptomi
C-arvo paradoksi
Synteeninen alue

Ihmisen genomi
rRNA:n geeniperhe
Globiinien geeniperhe

8.11.2004

Ihmisen genomi
Proteiinisynteesin aloitusvaihe pro- ja eukaryooteilla
Translaation tarkkuus ja siihen liittyvät tekijät/mekanismit

BKEM3748 Immunologian perusteet

8.12.2004, E-M. Lilius

Hengitysryöpsähdys (respiratory burst). Miten voit mitata tätä aktiivisuutta?
Miten pystyt määrittämään proteiinissa olevien antigeenideterminanttien lukumäärän?
T-auttajasolujen alapopulaatiot.
Komplementti voi aktivoitua kolmea eri reaktiotietä pitkin. Miten nämä reaktiotiet eroavat aktivoitumisen aloituksen suhteen?

 

BKEM3521 Mikrobiologian perusteet, 2 ov

06.05.2005, Jarmo Niemi

(2 pistettä/kohta)

Selitä lipopolysakkaridi
Selitä antibiootin ja mikrobilääkkeen ero
Millaisia ovat Cyanobacteria-suvun bakteerit?
Mitä ovat probiootit?
Selitä vaipallinen virus

Selektiivinen ja differentiaalinen elatusaine (5 p)
Virusten rakenne (5 p)

Lämpotilaa käyttävät keinot mikrobien hävittämiseksi (10 p)
Vertaile Gram+ ja Gram- -bakteerien soluseinän rakennetta

 

Mikrobiologian perusteet (kirjatentti), 3 ov

Kesätentti I ja II 2002, Seppo Sarimo

Vastaa kolmeen kysymykseen

Litotrofia ja anaerobinen hengitys bakteereilla esiintyvinä biologisina prosesseina
Bakteerien kasvutapahtuma kertakasvatuksessa ja jatkuvassa kasvatuksessa
Bakteerien kvantitatiivinen määrittäminen
Bakteerisolun solukalvon ulkopuolisista rakenteista
Biokemialliset ja molekyylibiologiset menetelmät mikrobien luokittelun (taksonomian) työvälineinä

28.6.2000, Seppo Sarimo

Bakteerien kvantitatiivinen määrittäminen.
Mikrobien biokemian ja molekyylibiologian rooli taksonomiassa.
Anaerobinen hengitys.
Gram-negatiivisten bakteerien soluseinä.

 

Aineenvaihdunta, 5 ov

28.10.2002 Osatentti 2, Jussi Nurmi

Oletetaan, että syöt herkullisen annoksen glukoosia. Mitä glukoosille voi tapahtua sen päästyä ruoansulatuskanavasta verenkiertoosi?
Miten ihminen hankkiutuu eroon ylimääräisestä typestä?
Mitä tarkoittaa
a) nitrogenaasi
b) termogeniini 
c) ketogeneesi
d) syklinen AMP

21.11.2002 Osatentti 3, Kim Pettersson

Insuliinipuutoksen tärkeimmät vaikutukset aineenvaihduntaan ja niiden yhteydet diabeteksen oireisiin.
Kuvaa esimerkeillä (2 riittää) monogeenisiä tautitiloja, joissa ympäristötekijöillä on 
a) ratkaiseva osuus 
b) olematon osuus.
Selitä lyhyesti seuraavat termit:
a) miten määritellään periytyvyys tai heritabiliteetti monitekijätaudeissa
b) "gene dosage effect" esim. familiaalisessa hyperkolesterolemiassa
c) alleelinen heterogeenisuus
d) fenokopio

 

Geeniteknologian menetelmät

18.12.2003
Seuraavassa esitetään provosoivasti eräitä väittämiä. Kerro mielipiteesi niiden oikeanmukaisuudesta ja perustele ne monipuolisesti.

Nukleiinihappojen pariutuminen: tämän ilmiön hyväksikäyttöön perustuu geeniteknologian tärkeimmät menetelmät
Eschericia colin hyväksikäyttö on vienyt kaikkein eniten eteenpäin molekyybiologista tutkimusta
DNA-polymeraasit ovat geeniteknologian tärkeimmät "työkalut"

 

TERVEYDEN BIOTIETEET

Aineopinnot

 

TBIO1 Biomolekyylit ja aineenvaihdunta I, 3ov

27.3.2002, Jarmo Niemi

Selitä lyhyesti (1-2 lausetta) seuraavat asiat (yhteensä 10 p)
a) aminohappojen alfa-hiili
b) peptidisidos
c) degeneroitunut geneettinen koodi
d) aktivaatioenergia
e) nukleotidin rakenne
f) lipidi
g) disulfidisidos
h) paljonko ATP:tä saadaan glykolyysistä
i) ubikitiini
j) aktiivinen keskus
Selitä lyhyen kappaleen avulla (yhteensä 12 p)
a) ei-kovalenttiset sidokset
b) adenosiinin sisältävät koentsyymit
c) proteiinin rakenteen järjestäytymisen tasot
d) glysiini
Selitä (yhteensä 8 p)
a) proteiinikinaasit
b) nukleotidien tehtävät soluissa
Allosteeriset proteiinit (10 p)