Tuutorit ovat saman pääaineen vanhempia opiskelijoita, joiden tehtävänä on johdattaa ja auttaa uudet opiskelijat yliopisto-opiskelun aloittamisessa ja opiskeluelämään tutustumisessa. Tuutoreilta voi kysyä mitä tahansa opiskeluun liittyvään.

Vuoden 2021 tuutorit:

Maantiede:
Kaisa Nieminen
Elmeri Leinonen
Aurora Lipiäinen
Johannes Kaivola
Suvi Ryttäri

Biologia:
Johanna Bergelin
Sonja Loukovaara
Jennina Koivuniemi
Eveliina Karppi