Linkit

Tältä sivulta löydät linkkejä maamme muihin yliopistoihin sekä niiden biologian ja maantieteen laitoksiin ja ainejärjestöihin. Lisäksi sivulla on muita aiheeseen liittyviä linkkejä. Ilmoitathan linkkiehdotuksesi ja toimimattomat linkit osoitteeseen: nvlain(ät)utu.fi 
 

Linkkejä Turusta

Turun Yliopisto
Turun yliopiston biologian laitos
Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos
Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden ainejärjestö Pulterit ry

Hybridi ry
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan etu- ja yhteistyöjärjestö

Turun maantieteellinen seura

Turun kauppakorkeakoulu
Talousmaantieteen laitos

Åbo Akademi
Åbo Akademis institution för biologi
Biologistuderandenas ämnesförening Dendriticum

Biologian ja maantieteen kattojärjestöt

BIOSTUF - Suomen biologisten tieteiden opiskelijat

Biologian ja maantieteen ammattijärjestöt

LAL - Luonnontieteiden Akateemisten Liitto
YKL - Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto

Yliopistoja ja muissa kaupungeissa

Helsingin yliopisto
Biotieteiden laitos
Biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi ry.
Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos
Maantieteen opiskelijat, MAO ry.
Ympäristöekologian opiskelijoiden ainejärjestö Natura ry.
Ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö MYY

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Talousmaantiede

Itä-Suomen yliopisto (Joensuun ja Kuopion yliopistot)
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos (Joensuu)
Maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Coriolis
Biologian laitos (Joensuu)
Biologian opiskelijoiden ainejärjestö Mikrovillus
Ympäristötieteen laitos (Kuopio)
Kuopion yliopiston ympäristöalan ja fysiikan sekä teknis-luonnontieteellisen opiskelijoiden ainejärjestö Hyeena ry
Biotieteiden laitos (Kuopio)
Kuopion Yliopiston Biotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Kulti ry

Jyväskylän yliopisto
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Bio- ja ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Syrinx ry.
  ainejärjestö Hyeena

Oulun Yliopisto
Maantieteen laitos
Biologian laitos
Maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö Atlas
Biologi- ja maantieteilijäkilta Syntaksis ry.

Tampereen yliopisto
Yhdyskuntatieteiden laitos (Aluetieteet, ympäristöpolitiikka ja kunnallispolitiikka)

Vaasan yliopisto
Aluetieteen laitos

Maantieteen linkkejä

Suomen maantieteellinen seura
International Geographical Union (IGU)

Biologian linkkejä

National Center for Biotechnology Information - USA
Tree of Life Project
Using Drosophila to Teach Genetics
Pinkka - eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö
Jyväskylän avoimen yliopiston kasvio
Virtuaalinen arboretum
Tiira
Tarsiger
Birdlife

Muita hyödyllisiä linkkejä

Koulukirjoja Googlesta