Muu yhteistyö

Loimun ja Jurassicin lisäksi Synapsi tekee yhteistyötä monien muiden eri tahojen kanssa.

TYY ja Hybridi Turku ry
Synapsi noudattaa toiminnassaan Turun yliopiston ylioppilaskunnan alaisena järjestönä TYYn ohjeita ja periaatteita, esimerikiksi ympäristöohjelmaa. Yhteydenpito TYYhyn on tiivistä ja Synapsin toimihenkilöstö pyrkii koko toimikauden osallistumaan ylioppilaskunnan järjestämiin koulutuksiin.

Synapsi on myös tiedekuntajärjestö Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestö. Synapsilaiset osallistuvat aktiivisesti Hybridin järjestämiin tapahtumiin ja ovat mukana vaikuttamassa Hybridin päätöksentekoon.

Biologian laitos sekä maantieteen ja geologian laitos
Synapsi tekee kiinteää yhteistyötä opetushenkilökunnan ja laitosten johtokuntien kanssa opiskelijoiden edun valvomiseksi. Biologian puolella toimii koulutustyöryhmä Koty ja maantieteen puolella laitoksen koulutuksen kehitystyöryhmä eli KouKe.

Synapsin kopot edustavat opiskelijoita näissä työryhmissä ja työryhmät tapaavat säännöllisesti. Työryhmien kautta voidaan vaikuttaa esimerkiksi kurssien suoritustapoihin tai vaatimuksiin. Lisäksi laitosten kanssa järjestetään esimerkiksi työelämäpaneeleja, joiden tarkoituksena on valmistella opiskelijoita työelämään.

Muut ainejärjestöt
Synapsi tekee jatkuvaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa esimerkiksi yhteisten bileiden, sitsien, urheilun ja muiden illanviettojen muodossa. Eniten yhteistyötä tehdään läheisten ainejärjestöjen kanssa tiedekunnan sisällä, mutta Synapsi ottaa avoimesti vastaan esimerkiksi tapahtumayhteistyöehdotuksia miltä tahansa järjestöltä.

Lauantain liikuntavuorot järjestetään yhteistyössä Delta ry:n ja Adamas ry:n kanssa. Alkoholittomat lautapeli-illat järjestetään Biologica rf:n kanssa. Delta ry:n kanssa järjestetään erilaisia perinteisiä bileitä, kuten Heilabileet ja Pilttibileet. TYK ry:n kanssa järjestetään perinteinen Kaljaviesti. TYK ry:n ja Asteriski ry:n kanssa järjestetään joka vuosi yhteiset sitsit ja jatkobileet. Vihreiden haalareiden bileet järjestetään Asteriski ry:n ja Skandica ry:n kanssa.

Lisäksi pidämme yhteyttä Suomen muiden yliopistojen biotieteiden ja maantieteen ainejärjestöihin sekä toimimme yhdessä esimerkiksi EGEA Turku ry:n kanssa.

Kiinnostaako yhteistyö Synapsin kanssa?

Synapsi on avoin kaikenlaisille yhteydenotoille koskien yhteistyötä! Hallitukselle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen synapsi(at)lists.utu.fi.