Loimun ja Jurassicin lisäksi Synapsi tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

TYY ja Hybridi Turku ry
Synapsi toimii TYY:n alaisena järjestönä ja noudattaa toiminnassaan TYYn ohjeita ja periaatteita. Yhteydenpito TYYhyn on tiivistä ja Synapsin toimihenkilöstö pyrkii koko toimikauden osallistumaan TYYn järjestämiin koulutuksiin.

Synapsi on myös tiedekuntajärjestö Hybridi Turku ry:n jäsenjärjestö. Synapsilaiset osallistuvat aktiivisesti Hybridin järjestämiin tapahtumiin ynnä muihin aktiviteetteihin ja on mukana vaikuttamassa Hybridin päätöksiin ja lausuntoihin.

Biologian laitos sekä maantieteen ja geologian laitos
Synapsi tekee kiinteää yhteistyötä opetushenkilökunnan ja laitosten johtokuntien kanssa opiskelijoiden edun valvomiseksi. Biologian puolella toimii koulutustyöryhmä KOTY ja maantieteen puolella laitoksen koulutuksen kehitystyöryhmä eli KOUKE. Synapsin kopot edustavat opiskelijoita näissä työryhmissä ja työryhmät tapaavat säännöllisesti. Työryhmien kautta voidaan vaikuttaa esimerkiksi kurssien suoritustapoihin tai vaatimuksiin. Lisäksi laitosten kanssa järjestetään esimerkiksi työelämäpaneeleja, joiden tarkoituksena on valmistella opiskelijoita työelämään.

Muut ainejärjestöt
Synapsi tekee jatkuvaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. Eniten yhteistyötä tehdään läheisten ainejärjestöjen kanssa tiedekunnan sisällä, mutta Synapsi ottaa avoimesti vastaan esimerkiksi tapahtumayhteistyöehdotuksia miltä tahansa järjestöltä. Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden yliopistojen biotieteiden ja maantieteen ainejärjestöjen kanssa sekä esimerkiksi EGEA Turku ry:n kanssa.

Kiinnostaako yhteistyö Synapsin kanssa?

Synapsi on avoin kaikenlaisille yhteydenotoille koskien yhteistyötä. Synapsille voi laittaa sähköpostia osoitteeseen synapsi [ät] lists.utu.fi.