Yhdistys

Synapsi ry on vuonna 1962 perustettu Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä välillä, ajaa heidän etujaan opiskeluaikana ja valmistumisvaiheessa sekä ylläpitää yhteyksiä alan muihin järjestöihin kotona ja ulkomailla. Synapsi järjestää jäsenilleen muun muassa illanviettoja, liikuntatapahtumia, kulttuuriohjelmaa, ekskursioita, yritysvierailuja sekä luontoretkiä.

Lisäksi Synapsilla on tärkeä tehtävä toimiessaan yhteistyöelimenä Turun yliopiston, TYYn, muiden ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välillä. Vastaamme myös uusien maantieteen ja biologian opiskelijoiden tuutoroinnista.

Synapsin toiminnasta päättää hallitus, joka valitaan jäsenistön joukosta vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa. Ainejärjestön pyörittämisessä hallitusta auttaa laaja toimihenkilöstö, joka valitaan niin ikään myös syyskokouksessa. Hallitus kokoustaa lähes viikottain, poislukien kesällä ja joulun aikaan, jolloin kokouksia on harvemmin. Kokoukset ovat koko jäsenistölle avoimia, eli jokainen on tervetullut seuraamaan niitä ja osallistumaan keskusteluun!