Opiskelusanastoa

A

Akateeminen Hese – Yliopistonmäen juurella Hämeenkadulla sijaitseva minikokoinen Hesburger.

Akateeminen vartti – Käytäntö, jonka mukaan luennot alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin. Jos ilmoitettu alkamisaika on klo 10, opetus alkaa 10.15. Ole kuitenkin tarkkana: jos alkamisajaksi on ilmoitettu klo 10.00, ole silloin paikalla tasalta!

Approt – Suuri poikkitieteellinen tapahtuma, jossa kierretään baareja ja muita kohteita leimoja keräten. Leimojen määrän mukaan saa haalarimerkin, joka kertoo suoritetusta approtutkinnosta.

Assari – Opiskelijaravintola Assarin ullakko Hämeenkadulla.

Avainlätkä – Sininen kulkutägi, jota tarvitaan kampuksella oviin ja tulostimiin.

B

BiTa – Biotieteilijöiden Tapaaminen, joka järjestetään vuosittain jossakin Suomen kaupungissa, jossa voi opiskella biologiaa ja muita biotieteitä.

E

EGEA Turku ry – EGEA Europen Turun alajaosto, joka järjestää mm. lyhyitä vaihtoja muihin EGEA-kaupunkeihin sekä muuta kansainvälistä toimintaa.

Eksku – Ekskursio eli opintomatka. Voidaan järjestää ulkomaille, kotimaassa tai yritysvierailuna.

Eko-evo – Ekologian ja evoluutiobiologian linja biologian opinnoissa.

Exam – Sähköinen tenttijärjestelmä ja tentti; tenttitila, joita löytyy ympäri kampusta.

F

Faabeli – 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä Synapsin jäsenlehti.

Fyge – Fysiologian ja genetiikan linja biologian opinnoissa.

G

Geotalo – Keltainen talo Tuomiokirkon kulmalla, jossa opiskelevat geologit ja arkeologit.

GIS – Paikkatieto; maantieteen opiskelijoiden tietokonenörtteilyä.

Gradu – Maisteriopintojen lopputyö, laaja tutkielma.

H

Hallitus – Vuosittain syyskokouksessa valittava ryhmä, joka ohjaa ja kehittää Synapsin toimintaa. Vetovastuussa puheenjohtaja eli pj. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin!

Halko – Hallituksen kokous. Lopputuotteena syntyy pöytäkirja eli pöke tai pöykky.

Hybridi Turku ry – Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eli matlun ainejärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö. Synapsin lisäksi Hybridiin kuuluvat Delta, IVA, Pulterit ja TYK, kannatusjäseninä teknilliseen tiedekuntaan irtaantuneet Asteriski, Digit, Nucleus, Machina ja Adamas sekä HybridiSpeksi.

J

JOO-opinnot – Pitkän paperirumban päätteeksi saatava oikeus suorittaa muiden korkeakoulujen kursseja esimerkiksi sivuaineena.

Jurassic ry – Synapsin ja Pulterien alumnien eli entisten opiskelijoiden järjestö.

K

Kandi – Kandidaatin opintojen lopputyö, ei ihan niin laaja tutkielma. Myös alempi korkeakoulututkinto tai sen suorittanut henkilö.

Kasviskeidas – Vegaaninen ravintola Uudenmaankadulla, josta saa myöskin opiskelijahintaista lounasta.

Kilta – Teekkarien vastine ainejärjestölle.

KOOMA – Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät. Vuosittainen Suomen maantieteen opiskelijoiden tapaaminen, jonka järjestämisestä kukin ainejärjestö on vuorollaan vastuussa.

Kopo – Ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava.

Kyykkä – Hieman mölkkyä muistuttava karjalainen pihapeli.

L

Loimu ry – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto.

Luonnontieteilijöiden jouluristeily – Kaikki Suomen luonnontieteiden opiskelijat samalle laivalle joulukuussa kokoava bileristeily.

Lygas – Baarit Vegas ja Marilyn eli Lyni Eerikinkadulla.

M

Maisteri – Ylempi korkeakoulututkinto tai sen suorittanut henkilö.

N

Nakitin Järjestelmä, jonka kautta voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tapahtumiin.

n vuoden opiskelija – Viiden vuoden tavoiteajan ylittänyt opiskelija.

Noppa – Opintopiste (op), joita saa suorittamalla kursseja. Noppia pitää kertyä vuosittain tietty määrä, jotta on oikeutettu Kelan opintotukeen. Koko kanditutkinnon laajuus on 180 op ja maisterin 120 op.

O

OPM – Jos kutsussa lukee näin, ota Oma Pullo (eli juotavat) Mukaan.

Orientaatioviikko – Uusien opiskelijoiden johdantoviikko ennen kurssien alkamista.

Osis – Osakuntasali yo-talojen alakerrassa.

P

Pedagogiset – Kasvatustieteen opinnot, jotka aineenopettajaksi haluavien täytyy käydä.

Periodi – Opetus jakautuu vuoden aikana neljään periodiin eli jaksoon. Yleensä tenttejä ja kurssitöiden palautuksia kasaantuu periodin loppuun.

Piltti – Matlun ensimmäisen vuoden opiskelija, ts. fuksi.

Poikkitieteellinen – Yhteistyötä yli ainejärjestö- ja tiedekuntarajojen.

Proffa – Pubi Proffan kellari Rehtorinpellonkadulla Assarin takana; myös yliopiston professori.

Päivystys – Tiistai-iltapäivien parituntinen, jonka aikana toimistolla voi käydä hoitamassa Synapsiin liittyviä asioita, kuten esimerkiksi liittymässä jäseneksi tai ostamassa haalarimerkkejä.

S

Semma – Seminaari, jossa esitellään omia tutkimuksia ja keskustellaan niistä.

Sillis – Vujujen jälkeisenä aamuna järjestettävä silliaamiainen, jossa sillejä tosin on enää harvemmin tarjolla. Yleensä mahdollisuus löhötä, saunoa ja parannella krapulaa syömällä ja juomalla.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan.

S(y)NAPSI – Synapsin laulukirja.

Sopo – Ainejärjestön yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava.

Speksi – Interaktiivista, improlla höystettyä musikaaliteatteria opiskelijoiden tekemänä. Turussa speksejä on yhteensä seitsemän.

Syko/keko – Syys- ja kevätkokous, joihin jäsenistön toivotaan saapuvan sankoin joukoin. Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus ja toimarit seuraavalle vuodelle, kevätkokouksessa käydään läpi mm. viime vuoden toimintakertomus.

Synterit – Synapsin ja Pulterien yhteinen liikuntaryhmä.

T

Tiedon portaat – Yliopistonmäelle Hämeenkadulta nousevat pitkät portaat.

Teekkari – Tupsulakkipäinen tekniikan opiskelija eli tuleva diplomi-insinööri.

Teletappimäki – Nurmialue Arcanumin takana.

TG – Telegram, sovellus, jossa Synapsin viestintä tapahtuu.

Turvallisemman tilan periaatteet – Periaatteet, joita noudattamalla me kaikki yritämme tehdä Synapsin toiminnasta mahdollisimman turvallista ja tasavertaista. Ne löytyvät täältä.

Toimari – Toimihenkilö, jolla on ainejärjestön toiminnassa jokin vastuualue, esimerkiksi ympäristöasiat, kansainvälisyys tai bileiden järjestäminen. Kaikki hallituslaiset ovat myös toimareita, mutta kaikki toimarit eivät ole hallituksessa.

Toimisto – Synapsilaisten yhteinen tila Naturan 3. kerroksessa. Kaikki ovat tervetulleita toimistolle viettämään aikaa, juomaan kahvia tai vaikka lainaamaan (luvan kanssa) jäsenistön yhteisiä tavaroita.

TYY – Turun Yliopiston Ylioppilaskunta.

U

Utumail – @utu.fi-loppuinen yliopiston sähköposti.

V

Vanhus – Vanhempi opiskelija. Ei pure <3

Vappusumppu – Synapsin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vappuna järjestämä suuri lastentapahtuma.

Vujut – Ainejärjestön arvokkaimmat ja hienoimmat juhlat, jotka koostuvat cocktailtilaisuudesta, pääjuhlasta illallisineen, jatkoista sekä seuraavan aamun silliksestä. Pukukoodia ja etikettiä tulee noudattaa. Vuosijuhlat järjestetään perinteisesti viiden vuoden välein. Synapsi juhli 60-vuotista taivaltaan syksyllä 2022.

Q

Q-talo – TYYn vuokraama juhlatila Nummessa Kuuvuoren juurella, jossa järjestetään mm. sitsejä. Kellarissa on muiden järjestöjen tiloja.

Å

ÅA – Åbo Akademi.