Opiskelusanastoa

A

Akateeminen Hese – Yliopistonmäen juurella Hämeenkadulla sijaitseva minikokoinen Hesburger.

Akateeminen vartti – Käytäntö, jonka mukaan luennot alkavat 15 minuuttia yli tasatunnin. Jos ilmoitettu alkamisaika on klo 10, opetus alkaa 10.15. Ole kuitenkin tarkkana: jos alkamisajaksi on ilmoitettu klo 10.00, ole silloin paikalla tasalta!

Approt – Suuri poikkitieteellinen tapahtuma, jossa kierretään baareja ja muita kohteita leimoja keräten. Leimojen määrän mukaan saa haalarimerkin, joka kertoo suoritetusta approtutkinnosta.

Assari – Unican opiskelijaravintola Assarin Ullakko Hämeenkadulla.

Aurum – Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteisrakennus, jossa opiskelee mm. kemistit ja ÅA:n biologit sekä muut luonnontieteilijät. Rakennuksen 1. kerroksessa toimii samanniminen opiskelijaravintola.

Avainlätkä – Kulkutägi, jota tarvitaan kampuksella lukittuihin oviin ja tulostimiin.

B

BiTa – Biotieteilijöiden Tapaaminen, joka järjestetään vuosittain jossakin Suomen kaupungissa, jossa voi opiskella biologiaa tai muita biotieteitä. Oulussa keväällä 2025!

D

Dynkky – Dynamo, Turun paras yökerho. Ei homeallergikoille.

E

EGEA Turku ry – EGEA Europen Turun alajaosto, joka järjestää mm. lyhyitä vaihtoja muihin EGEA-kaupunkeihin sekä muuta kansainvälistä toimintaa.

Eksku – Ekskursio eli opintomatka. Voidaan järjestää ulkomaille, kotimaassa tai yritysvierailuna.

Eko-evo – Ekologian ja evoluutiobiologian linja biologian opinnoissa.

Exam – Sähköinen tenttijärjestelmä. Exam-tentit tentitään valvotuissa tenttitiloissa eli tenttiakvaarioissa, joita löytyy ympäri kampusta.

F

Faabeli – 1-2 kertaa vuodessa ilmestyvä Synapsin jäsenlehti.

Fyge – Fysiologian ja genetiikan linja biologian opinnoissa.

G

Geotalo – Keltainen Åbo Akademin rakennus Tuomiokirkon kulmalla, jossa opiskelevat myös Turun yliopiston geologit ja arkeologit. Joitakin mantsan kursseja myös!

GIS – Paikkatieto (Geographic Information System); maantieteen opiskelijoiden (ja monien bilsan sivuaineilijoiden) tietokonenörtteilyä.

Gradu – Maisteriopintojen lopputyö, laaja tutkielma.

H

Hallitus – Vuosittain syyskokouksessa valittava ryhmä, joka ohjaa ja kehittää Synapsin toimintaa. Vetovastuussa puheenjohtaja eli pj. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita hallituksen kokouksiin!

Halko – Hallituksen kokous. Lopputuotteena syntyy pöytäkirja eli pöke tai pöykky.

Hybridi Turku ry – Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan eli matlun ainejärjestöjen etu- ja yhteistyöjärjestö. Synapsin lisäksi Hybridiin kuuluvat Delta, IVA, Pulterit ja TYK, kannatusjäseninä teknilliseen tiedekuntaan irtaantuneet Asteriski, Digit, Nucleus, Machina ja Adamas sekä HybridiSpeksi.

J

JOO-opinnot – Pitkän paperirumban päätteeksi saatava oikeus suorittaa muiden korkeakoulujen kursseja esimerkiksi sivuaineena.

Jurassic ry – Synapsin ja Pulterien alumnien eli entisten opiskelijoiden järjestö.

K

Kandi – Kandidaatin opintojen lopputyö, ei ihan niin laaja tutkielma. Myös alempi korkeakoulututkinto tai sen suorittanut henkilö.

Kasviskeidas – Vegaaninen ravintola Uudenmaankadulla, josta saa myöskin opiskelijahintaista lounasta.

Keko – Yhdistyksen kevätkokous, johon jäsenistön toivotaan saapuvan sankoin joukoin. Kevätkokouksessa käydään läpi mm. viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään edellisen hallituksen vastuuvapaudesta.

Kilta – Turussa teekkarien vastine ainejärjestölle. Joillakin paikkakunnilla kaikkia ainejärjestöjä kutsutaan killoiksi.

KOOMA – Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät. Vuosittainen Suomen maantieteen opiskelijoiden tapaaminen, jonka järjestämisestä kukin ainejärjestö on vuorollaan vastuussa. Turussa keväällä 2025!

Kopo – Ainejärjestön koulutuspoliittinen vastaava.

Kulma – Unican Kulma eli opiskelijaravintola (ja iltaisin baari) ydinkeskustassa Turun pääkirjastoa vastapäätä.

Kyykkä – Hieman mölkkyä muistuttava karjalainen pihapeli.

Kårkafeerna – Åbo Akademin rakennusten yhteydessä toimivia opiskelijaravintoloita. Aurum varma valinta!

L

Loimu – Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto.

Luonnontieteilijöiden jouluristeily – Joulukuun alussa kaikki Suomen luonnontieteiden opiskelijat Baltic Princessille kokoava bileristeily. Voi myös halutessaan bilettää kaksi päivää Tupliksella.

Lygas – Luonnontieteilijöiden suosiossa olevat yökerhot Vegas ja Marilyn (eli Lyni) Eerikinkadulla.

M

Maisteri – Ylempi korkeakoulututkinto tai sen suorittanut henkilö.

Matlu – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Möly – Synapsin mölyryhmä Telegramissa, jossa on kaikki synapsilaiset voivat keskustella vapaasti.

N

Nakitin Järjestelmä, jonka kautta voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi tapahtumiin.

n-vuoden opiskelija – Viiden vuoden tavoiteajan ylittänyt opiskelija…ei lasketa enää vuosia

Noppa – Eli opintopiste (op), joita saa suorittamalla kursseja. Noppia pitää kertyä vuosittain tietty määrä, jotta on oikeutettu Kelan opintotukeen. Koko kanditutkinnon laajuus on 180 op ja maisterin 120 op.

O

OPM – Jos kutsussa lukee näin, ota Oma Pullo (eli juotavat) Mukaan.

Orientaatioviikko – Uusien opiskelijoiden johdantoviikko ennen kurssien alkamista.

Osis – Osakuntasali yo-talojen alakerrassa.

P

Pedagogiset – Kasvatustieteen opinnot, jotka aineenopettajaksi haluavien täytyy käydä.

Periodi – Opetus jakautuu vuoden aikana periodeihin eli jaksoihin. Yleensä tenttejä ja kurssitöiden palautuksia kasaantuu periodin loppuun. Ainakaan bilsalla ei kyllä kovin selkeää periodijakoa 😀

Piltti – Matlun ensimmäisen vuoden opiskelija, ts. fuksi.

Poikkitieteellinen – Yhteistyötä yli ainejärjestö- ja tiedekuntarajojen.

Proffa – Baari Proffan kellari Rehtorinpellonkadulla Assarin takana. Mutta myös yliopiston professoreja kutsutaan samaisella nimellä.

Puurojuhla – Synapsin pilttien vanhemmilla opiskelijoille järjestämät “pikkujoulut”.

Päivystys – Ajankohta, jonka aikana toimistolla voi käydä hoitamassa Synapsiin liittyviä asioita, kuten esim. liittymässä jäseneksi, noutamassa yhteislipunmyynnin lippuja tai ostamassa haalarimerkkejä ja muita tuotteita. Toimistopäivystykset löydät tapahtumakalenterista etusivulta, yleensä n. 1–2 tuntia tiistaisin.

S

Semma – Seminaari, jossa esitellään omia tutkimuksia ja keskustellaan niistä.

Sillis – Vujujen jälkeisenä aamuna järjestettävä silliaamiainen, jossa sillejä tosin on enää harvemmin tarjolla. Yleensä mahdollisuus löhötä, saunoa ja parannella krapulaa syömällä ja juomalla.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan.

Snapsi – Synapsin laulukirja.

Snapsi-lista – Synapsin jäsenten sähköpostilista, johon tulee kaikki tärkeä tiedotus.

Sopo – Ainejärjestön yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava.

Speksi – Interaktiivista, improlla höystettyä musikaaliteatteria opiskelijoiden tekemänä. Turussa speksejä on yhteensä seitsemän. Luonnontieteilijöiden oma speksi on HybridiSpeksi.

Syko – Yhdistyksen syyskokous, johon jäsenistön toivotaan saapuvan sankoin joukoin. Syyskokouksessa mm. valitaan uusi hallitus sekä muut toimarit seuraavalle vuodelle.

Synterit – Synapsin ja Pulterien yhteinen liikuntaryhmä.

T

Tiedon portaat – Yliopistonmäelle Hämeenkadulta nousevat pitkät portaat.

Teekkari – Tupsulakkipäinen tekniikan opiskelija eli tuleva diplomi-insinööri.

Teletappimäki – Nurmialue Arcanumin takana.

Tenttiakvaario – ks. Exam

TG – Telegram. Viestintäsovellus, jossa Synapsin pääasiallinen viestintä tapahtuu snapsi-listan lisäksi.

Turvallisemman tilan periaatteet – Periaatteet, joita noudattamalla me kaikki yritämme tehdä Synapsin toiminnasta mahdollisimman turvallista ja tasavertaista. Ne löytyvät täältä.

Toimari – Toimihenkilö, jolla on ainejärjestön toiminnassa jokin vastuualue, esimerkiksi ympäristöasiat, kansainvälisyys tai bileiden järjestäminen. Kaikki hallituslaiset ovat myös toimareita, mutta suuriosa toimareista eivät ole hallituksessa.

Toimisto – Synapsilaisten yhteinen tila Naturan 3. kerroksessa. Kaikki ovat tervetulleita toimistolle viettämään aikaa, juomaan kahvia tai vaikka lainaamaan (luvan kanssa) jäsenistön yhteisiä tavaroita.

Tuplis – Jouluristeily kaksipäiväisenä.

TY – Turun yliopisto

TYY – Turun yliopiston ylioppilaskunta.

U

Utu – University of Turku. Turun yliopisto.

Utumail – @utu.fi-loppuinen yliopiston sähköposti.

V

Vanhus – Vanhempi opiskelija. Ei pure <3

Vappusumppu – Synapsin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden Vapunpäivänä 1.5. järjestämä suuri lastentapahtuma.

Vujut – Ainejärjestön arvokkaimmat ja hienoimmat juhlat, jotka koostuvat cocktailtilaisuudesta, pääjuhlasta illallisineen, jatkoista sekä seuraavan aamun silliksestä. Pukukoodia ja etikettiä tulee noudattaa. Vuosijuhlat järjestetään perinteisesti viiden vuoden välein. Synapsi juhli 60-vuotista taivaltaan syksyllä 2022.

Q

Q-talo – TYYn vuokraama juhlatila Nummessa Kuuvuoren juurella, jossa järjestetään paljon mm. sitsejä. Kellarissa on muiden järjestöjen tiloja.

Å

ÅA – Åbo Akademi.