Yhdistys

Synapsi ry on vuonna 1962 perustettu Turun yliopiston biologian ja maantieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Sen jäseniksi voivat liittyä Turun yliopistossa biologisia aineita tai maantiedettä opiskelevat tai opiskelleet henkilöt. Lisäksi yhdistyksellä on kannatus- ja kunniajäseniä. 

Yhteystiedot

Osoite: 
    Synapsi ry 
    Biologian laitos 
    20014 Turun Yliopisto

Puhelin: 02 - 333 6909
Sähköposti: synapsi@lists.utu.fi

Tilinumero: FI44 5716 9020 0299 50
Y-tunnus: 1474316-3

Toimiston tiedot ja päivystysajat.
Synapsin vuonna 2011 voimaan astuneet uudet säännöt

Tykkää Synapsi ry:stä myös Facebookissa!

Yhdistyksen toiminta

Synapsi ry:n tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä välillä, ajaa heidän etujaan opiskelu- ja työmarkkina-asioissa sekä ylläpitää yhteyksiä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin. Synapsi ry järjestääkin jäsenilleen mm. illanviettoja, liikuntavuoroja, kulttuuriohjelmaa ja -retkiä, toimii yhteistyöelimenä yliopiston ja opiskelijoiden välillä sekä vastaa uusien opiskelijoiden tutoroinnista. 

Synapsin ainejärjestölehti on nimeltään Faabeli ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Synapsi ry:n hallitus kokoontuu viikoittain ja kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksissa tehdyt päätökset julkaistaan snapsi-sähköpostilistalla.

Ainejärjestö ylläpitää kolmea sähköpostilistaa, joihin voi liittyä (tai poistua) sähköisen lomakkeen kautta. Jos liittyminen ei onnistu lomakkeen kautta, voit myös lähettää liittymispyynnön sähköpostitse suoraan tiedotusvastaavalle.

- Snapsi (snapsi@lists.utu.fi) on tarkoitettu kaikenlaiselle tiedottamiselle:  Liity täältä
- Biologia (biologia@lists.utu.fi) on varattu vain biologian opiskelijoille:  Liity täältä
- Maantiede (maantiede@lists.utu.fi) on maantieteen opiskelijoiden lista: Liity täältä

Synapsin hallitukselle voi lähettää postia osoitteeseen synapsi@lists.utu.fi