Hyvinvointi & yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaavat

Tutummin siis sopot. Sopojen tehtävänä on edistää tasa-arvoa Synapsin toiminnassa sekä toimia Synapsin häirintäyhdyshenkilöinä. Sopoihin voit olla yhteydessä, jos olet kokenut syrjintää, häirintää tai muita epäkohtia Synapsissa. Sopojen yhteystiedot löydät täältä.

Kuinka ottaa yhteyttä sopoihin ja mitä se tarkoittaa?

  • Yksityiskeskusteluiden kautta
    • Sopoihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä esimerkiksi Telegramin tai sähköpostin kautta. Viestit, jotka koskevat sopoasioita, ovat luottamuksellisia. Viestien sisältöä ei jaeta siis edes toiselle sopolle ilman, että yhteyttä ottanut henkilö antaa siihen ensin luvan.
    • Keskustelut etenevät usein siten, että kuuntelemme ensin tilanteen, mietimme ratkaisuehdotuksia ja mahdollisesti keskustelemme konfliktin osapuolten kanssa yhdessä tai erikseen. Mikäli tilanne on liian vaikea meidän sopojen hoidettavaksi, saatamme ehdottaa asian siirtämistä eteenpäin esim. TYYlle. Olemme kuitenkin tukena ja apuna, jos asian selvittäminen siirtyy eteenpäin. Kaikissa olosuhteissa käsittelemme asioita yhteyttä ottaneen henkilön ehdoilla – emme siis tee mitään ilman asianosaisen suostumusta.
    • Sopojen on todella arvokasta tietää, mikäli Synapsin sisällä tapahtuu jotakin. Sopoyhteydenotto ei tarkoita, että huolia aletaan aina ratkomaan, vaan meille voi tulla kertomaan mieltä painavista tai ainejärjestössä ärsyttävistä asioista huoletta.
  • Palaute anonyymisti Forms -lomakkeiden kautta
    • Synapsilla on käytössä palautelomakeita toimistolla sijaitsevan fyysisen palauteboksin lisäksi. Asiaa sopoille -palautelomakkeella voi ottaa yhteyttä sopoihin vielä matalammalla kynnyksellä kuin yksityisviestillä. Palautetta voi antaa joko anonyymisti tai omalla nimellään. Voit itse myös valita, miten haluat asian käsiteltävän. Palautteen antamisen lisäksi voit ilmoittaa syrjinnästä, häirinnästä tai mistä vaan mieltä painavasta asiasta. Palautteen voivat lukea pelkästään sopot ja se on täysin luottamuksellista.

Asiaa sopoille -palautelomake

TYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija, häirintäyhdyshenkilö

Ville Ritola
tyy-sopoasiantuntija@utu.fi
puh. +358 44 796 1078

Sosiaalipoliittinen asiantuntija toimii alansa toimintaryhmien yhdyshenkilönä ja huolehtii sosiaalipolitiikan ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta. Sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo, kun et tiedä kenen puoleen kääntyä niissä kysymyksissä, jotka liittyvät mm. toimeentuloon. Sosiaalipoliittiselta asiantuntijalta saat lisätietoa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksista ja toiminnasta sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin alueilla.

Sopo-asiantuntija toimii myös opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä, johon voi ottaa yhteyttä, jos on kohdannut häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kaikki keskustelut mahdollisesti hankalista tilanteista ovat ehdottoman luottamuksellisia.