Hallitus ja toimihenkilöt 2023

Synapsi ry:n hallitus kokoustaa suunnilleen kerran viikossa. Seuraavan kokouksen ajankohdan ja paikan voit tarkistaa joko edellisen kokouksen pöytäkirjasta tai snapsilistalle lähetetystä esityslistasta. Pöytäkirjat arkistoidaan sähköisesti Google Driveen, ja lisäksi ne tulostetaan ja arkistoidaan kansioihin toimistolle. Vanhempia pöytäkirjoja voi pyytää nähtäväksi sihteeriltä tai käydä itse selaamassa toimistolla.

Koko hallituksen yhteinen sähköposti on synapsi[at]lists.utu.fi. Kaikkien henkilökohtaiset sähköpostit löydät kursivoituna kuvien alta. Hallitusta ja toimihenkilöitä saa myös aina nykäistä hihasta yliopistolla!

Kuvat on ottanut Inka Oksanen.

Hallitus 2023

Puheenjohtaja
Pyry Toivonen
synapsi-pj@utu.fi

(pntoiv@utu.fi, TG: pntoiv)

Puheenjohtaja ohjaa hallituksen toimintaa ja toimii ensisijaisena yhteyshenkilönä yhdistyksen ulkopuolisille asioille. Puheenjohtajaan voi olla aina yhteydessä myös silloin, jos et tiedä, kenen toimialuetta asiasi koskee.

Varapuheenjohtaja
Hilja Ingerö
synapsi-pj@utu.fi

(hainge@utu.fi, TG: hiljaalina)

Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan tärkeimpänä apuna ja sijaistaa puheenjohtajaa tämän ollessa estynyt.

Sihteeri
Jere Kallio
jere.p.kallio@utu.fi

Sihteeri kirjoittaa hallituksen kokouksien esityslistat sekä pöytäkirjat ja lähettää ne Synapsin sähköpostilistalle.

Taloudenhoitaja
Mila Tiilikka
synapsi-talous@utu.fi

Taloudenhoitaja huolehtii yhdistyksen taloudesta ja rahaliikenteestä. Taloudenhoitaja laatii vuosittaisen talousarvion ja tilinpäätöksen sekä vastaanottaa kuitit Synapsi ry:n nimissä tehdyistä ostoista.

Kulttuuri-, perinne- ja ekskursiovastaava
Elmeri Leinonen
synapsi-tapahtumat@utu.fi

Kulttuuri- ja perinnevastaava järjestää jäsenistölle esimerkiksi sitsejä, viini-juustoiltoja ja ryhmälipputilauksia speksiin. Kulttuuri- ja perinnevastaavalle voi osoittaa tapahtumayhteistyökyselyt.

Ekskursiovastaava järjestää ja suunnittelee erilaisia opintoretkiä ja vierailuja.

Bilevastaava
Kaisa Takala
synapsi-tapahtumat@utu.fi

Bilevastaava järjestää Synapsin bileet, etkot ja muut samantyyppiset illanvietot. Tapahtumayhteistyökyselyt kannattaa lähettää bilevastaavalle tai kulttuuri- ja perinnevastaavalle.

Maantieteen koulutuspoliittinen vastaava
Iiro Seppä
iielse@utu.fi

Maantieteen koulutuspoliittiseen vastaavaan eli kopoon voi olla yhteydessä maantieteen opetukseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja huolissa. Mantsan kopo toimii myös yhteyshenkilönä maantieteen osaston henkilökunnan ja synapsilaisten välillä.

Biologian koulutuspoliittinen vastaava
Kaiu Tamminen
kaiu.o.tamminen@utu.fi

Biologian koulutuspoliittinen vastaava eli kopo huolehtii yhteydenpidosta biologian laitoksen ja opiskelijoiden välillä. Bilsan kopoon voi olla yhteydessä biologian opetukseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä

Tiedotusvastaava
Krista Väätäinen
krista.k.vaatainen@utu.fi

Tiedotusvastaava huolehtii pääsääntöisesti Synapsin sosiaalisen median tileistä ja sähköpostilistoista sekä laatii viikkomailin Snapsilistalle.

Faabelin päätoimittaja
Inka Oksanen
inka.m.oksanen@utu.fi

Faabelin päätoimittaja vastaa ainejärjestölehti Faabelin toimituksesta.

Muut toimihenkilöt 2023

Maantieteen koulutuspoliittinen toimihenkilö
Elsa Lempinen
elsa.a.lempinen@utu.fi

Maantieteen koulutuspoliittinen toimihenkilö avustaa maantieteen kopoa ja sijaistaa tätä vastaavan ollessa estynyt.

Biologian koulutuspoliittinen toimihenkilö
Julia Podkolina
julia.a.podkolina@utu.fi

Biologian koulutuspoliittinen toimihenkilö avustaa biologian kopoa ja sijaistaa tätä vastaavan ollessa estynyt.

Maantieteen yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava
Riina Kuusisto
riina.i.kuusisto@utu.fi

Yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava huolehtii jäsenistön hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Voit antaa hyvinvointivastaaville palautetta tämän linkin kautta.

Biologian yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava
Iiris Tattari
iiris.t.tattari@utu.fi

Yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava huolehtii jäsenistön hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Voit antaa hyvinvointivastaaville palautetta tämän linkin kautta.

Sitsitoimihenkilö
Seela Brax
seela.a.brax@utu.fi

Sitsitoimihenkilö avustaa kulttuuri- ja perinnevastaavaa sitsien järjestämisessä.

Taloussihteeri
Emilia Pohto
emilia.s.pohto@utu.fi

Taloussihteeri avustaa taloudenhoitajaa.

Liikunta- ja kuljetusvastaava
Janette Hagren
janette.j.hagren@utu.fi

Kuljetus- ja hankintavastaava hoitaa Synapsin hankinnat ja tavaroiden kuljettamisen esimerkiksi tapahtumiin. Liikuntavastaava järjestää Synapsin viikottaiset liikuntavuorot sekä erilaisia lajikokeiluja.

Liikuntavastaava
Fanny Koskela
fanny.l.koskela@utu.fi

Liikuntavastaava järjestää Synapsin viikottaiset liikuntavuorot sekä erilaisia lajikokeiluja.

Ympäristövastaava
Sonja Kivelä
sonja.ma.kivela@utu.fi

Ympäristövastaava valvoo, ohjaa ja kehittää Synapsin ympäristötoimintaa sekä järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia.

Retkeilyvastaava
Eino Nousiainen
eino.j.nousiainen@utu.fi

Retkeilyvastaava suunnittelee ja järjestää luontoretkiä jäsenistölle.

Synapsin edustajajäsen Hybridin hallituksessa
Evelina Kuurne
evelina.m.kuurne@utu.fi

Edustajajäsen toimii Synapsin edustajana Hybridi Turku ry:n hallituksessa.

Toimistovastaava
Elina Tainio
elina.a.tainio@utu.fi

Toimistovastaava huolehtii toimiston yleisestä siisteydestä, sisustuksesta ja kierrätysastioiden tyhjentämisestä.

Biletoimihenkilö
Maria Perkkola
maria.v.perkkola@utu.fi

Biletoimihenkilö avustaa bilevastaavaa tapahtumien järjestämisessä.

Pelimestari
Ville Rummukainen
ville.p.rummukainen@utu.fi

Pelimestari järjestää Synapsin lautapeli-iltoja sekä muuta urheiluun liittymätöntä pelitoimintaa

Biologian tuutorivastaava ja kansainvälisyysvastaava (international affairs)
Jennina Koivuniemi
jennina.j.koivuniemi@utu.fi

Tuutorivastaava toimii tuutoreiden yhteyshenkilönä ja huolehtii tuutoroinnin sujuvuudesta.

Kansainvälisyysvastaava huolehtii Synapsin kansainvälisistä opiskelijoista. The person responsible for international affairs takes care of Synapsi’s international students.

Maantieteen tuutorivastaava
Kaisa Nieminen
kaisa.l.nieminen@utu.fi

Tuutorivastaava toimii tuutoreiden yhteyshenkilönä ja huolehtii tuutoroinnin sujuvuudesta.

Maantieteen vappusumppumestari 2023
Inkeri Leksis
inkeri.s.leksis@utu.fi

Vappusumppumestari vastaa Vappusumpun järjestämisestä.

Biologian vappusumppumestari 2023
Oona Kärkkäinen
oona.m.karkkainen@utu.fi

Vappusumppumestari vastaa Vappusumpun järjestämisestä.

BiTa-toimikunnan puheenjohtaja
Jenny Nyman
jenny.h.nyman@utu.fi

BiTa-toimikunnan puheenjohtaja johtaa Turun biotieteilijöiden välistä toimikuntaa ja vastaa Biotieteilijöiden Tapaamisen eli BiTan 2023 järjestämisestä

Liitto- ja yritysyhteistyövastaava
Henna Ylimaa
henna.h.ylimaa@utu.fi

Liitto- ja yritysyhteistyövastaava huolehtii Synapsin yhteistyöstä eri liittojen ja yritysten kanssa ja järjestää muun muassa yritysvierailuja. Synapsin Loimu-vastaava.