Opiskelu

Biologia

Biologian laitos vastaa Turun yliopiston biologian ja ympäristötieteen opetuksen järjestämisestä. Laitos koostuu biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osastosta, ekologian osastosta sekä genetiikan ja fysiologian osastosta. Lisäksi laitokseen kuuluu eläinmuseo, kasvimuseo, evoluutiobiologian sovelluskeskus sekä kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa. Kenttäkursseille biologit voivat päästä Seilin ja Kevon tutkimusasemille.

Biologian koulutusohjelma jakautuu ekologian linjaan, fysiologian ja genetiikan linjaan sekä opettajalinjaan. Vuosittain yhteishaun kautta otetaan sisään 42 uutta pääaineopiskelijaa. Lisää tietoa opiskelusta löydät yliopiston sivuilta sekä Opintopolusta.

Maantiede

Maantieteen opetus järjestetään maantieteen ja geologian laitoksella, joka jakautuu maantieteen osastoon sekä geologian osastoon. Geologian osasto sijaitsee Åbo Akademin tiloissa Geotalossa. Maantieteen osasto sijaitsee biologian laitoksen kanssa samassa rakennuksessa Naturassa Yliopistonmäellä.

Maantieteelle otetaan vuosittain yhteishaun kautta 35 uutta pääaineopiskelijaa. Koulutusohjelma on LuK-vaiheessa kaikille sama. FM-vaiheessa se jakautuu opettajalinjaan ja maantieteen linjaan, jonka sisällä puolestaan on kolme erikoistumisalaa: ympäristön tutkimus, talouden, innovaatioiden ja kaupunkien tutkimus sekä paikkatietotutkimus. Maantieteessä on vapaa sivuaineoikeus. Lisää tietoa maantieteen opiskelusta löydät yliopiston sivuilta sekä Opintopolusta.