Biologian laitos vastaa Turun yliopiston biologian ja ympäristötieteen opetuksen järjestämisestä. Laitos koostuu biodiversiteetti- ja ympäristötieteen osastosta, ekologian osastosta sekä genetiikan ja fysiologian osastosta. Lisäksi laitokseen kuuluu eläinmuseo, kasvimuseo, evoluutiobiologian sovelluskeskus ja kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa.

Biologian koulutusohjelma jakautuu ekologian linjaan, fysiologian ja genetiikan linjaan sekä opettajalinjaan. Vuosittain yhteishaun kautta otetaan sisään 38 uutta pääaineopiskelijaa. Lisää tietoa opiskelusta Turun biologialla löytää yliopiston sivuilta ja Opintopolusta.

Maantieteen opetus järjestetään maantieteen ja geologian laitoksella, joka jakautuu maantieteen osastoon sekä geologian osastoon. Geologian osasto sijaitsee Åbo Akademin tiloissa Geotalolla, Akatemiankatu 1. Maantieteen osasto sijaitsee biologian laitoksen kanssa samassa rakennuksessa, Naturassa, Yliopistonmäellä.

Maantieteeseen otetaan vuosittain yhteishaun kautta 25 uutta opiskelijaa. Koulutusohjelma on LuK-vaiheessa kaikille sama, FM-vaiheessa se jakautuu maantieteen linjaan ja opettajalinjaan. Maantieteen koulutusohjelmassa on vapaa sivuaineoikeus. Lisää tietoa maantieteen opiskelusta Turussa löytyy yliopiston sivuilta ja Opintopolusta.